Organisatie evenementen rond schrijven

Samenwerken met anderen, ideeën opperen en uitwerken en op de dag zelf glimmen van trots over wat tot stand kwam. Met veel plezier kijk ik terug op evenementen waaraan ik intensief meewerkte.

Zo vond in Wageningen in 2006 het grote festival City of Insects plaats, een initiatief van de vakgroep Entomologie van Wageningen UR.Ik heb daarvan de schrijfcomponent ingevuld:
- ik had beeldend kunstenaars opgeroepen werk te exposeren over insecten. Ik maakte gedichten bij hun werk dat we gezamenlijk presenteerden in het gebouw van Entomologie.
- samenwerking met Galerie Het Blauwe Hek, mijn gedichten bij werk van Frouwien Soenveld en Ineke Verhoeven
- gedichtenworkshop voor kinderen in samenwerking met bblthk Wageningen

In 2009 bedacht ik samen met thrillerschrijver Jaap van Raffe Wageningen, City of Crime voor de Maand van het spannende boek. Thrillerauteurs Marelle Boersma en Hetty Visser sloten zich enthousiast bij ons aan en met ons vieren
hbben we een ongekend aantal activiteiten van de grond gekregen
  

  - avond bblthk Wageningen, geopend door thrillerschrijver Willem Asman en onder meer een lezing van een forensisch deskundige
  - gastcolumn Gelderlander over thrillers schrijven
  - spannend feuilleton over Boer Borre, ieder van ons vieren schreef een aflevering in de Gelderlander
  - moorddiners in samenwerking met Rijn IJssel College
  - GPS-tocht met thrillerauteurs Roel Jans(s)en, Judith Visser en Jacob Vis
  - schrijfwedstrijd

Met de organisatie van de 50+ Beurs kwam ik in 2009 tot een goede samenwerking. Ik had in de Jaarbeurs Utrecht een stand waarin ik informatie gaf over schrijven. Enkele keren per dag hield ik een schrijfworkshop voor de bezoekers.

Ook zijn er evenementen waarin ik samen met bblthk Wageningen of een boekhandel samenwerk. Op schrijfmarkten geef ik advies over schrijven en cursussen.
Voor de Week van het Schrijven in september bedenk ik graag activiteiten, zoals een schrijfwedstrijd waarbij winnaars een cursus of schrijfadvies van mij kunnen winnen. Ook zet ik al een aantal jaren tijdens die schrijfweek de deur van mijn spreekkamer open en geef ik gratis online advies als Schrijfdokter.