Schriftelijke cursussen

Ik geef korte schriftelijke cursussen Creatief schrijven 1, Creatief schrijven 2 en Kinderverhalen schrijven 1, Kinderverhalen schrijven 2,  Reisverhalen schrijven, en Columns en Weblogs. De cursus bestaat uit theorie, oefeningen en huiswerkopdrachten. Deelnemers kunnen hun huiswerk ook via e-mail insturen.

Van al deze cursussen kun je hieronder folders en inschrijfformulieren downloaden.

Bij de cursus Creatief schrijven 1 vormen de zintuigen de leidraad. Daarnaast is er aandacht voor technische aspecten als perspectief, taalgebruik en spelen met de tijd.
De cursus Creatief schrijven 2 is een vervolgcursus. Ook mensen die elders een cursus volgden of al meer schrijfervaring hebben, kunnen deze cursus doen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld structuur en dialogen.

In de cursus Kinderverhalen schrijven 1 komt onder meer aan de orde: kijken met de ogen van een kind, dialogen, opvoeden of amuseren, gedichten en technische aspecten als perspectief en tijdsverloop.
De cursus Kinderverhalen schrijven 2 is een vervolgcursus. Onderwerpen zijn onder meer: opbouw, personages, fantasie en werkelijkheid.

Met de cursus Reisverhalen schrijven leren cursisten hoe ze vorm en inhoud kunnen geven aan hun reiservaringen. Beschrijvingen, tijd, zintuiglijk schrijven en feiten en fictie maken bijvoorbeeld deel uit van deze cursus.

De cursus Columns en Weblogs schrijven is bedoeld voor mensen die columns of weblogs willen beginnen of verbeteren. Hoe prikkel je lezers en hoe houd je ze vast? Naast theorie en oefeningen over techniek en stijl is er ook aandacht voor genres en zaken als privacy en recht van meningsuiting.

Afgezien van Creatief Schrijven 2 en Kinderverhalen schrijven 2 zijn alle cursussen bedoeld voor zowel beginners als gevorderden. Bij de cursus is individuele begeleiding inbegrepen en beoordeling van huiswerkopdrachten. Het is mogelijk om zelf startmoment en tempo te bepalen.


Schrijven met losse handen
Schrijven met losse handen is een vorm van schriftelijke begeleiding waarbij de cursist zelf de mate van vrijheid bepaalt. Je krijgt geen theorie en oefeningen, maar stuurt opdrachten in die ik beoordeel. Daarbij kun je kiezen uit standaardopdrachten, maatwerkopdrachten of volledig vrij werk.
Zowel beginners als gevorderden kunnen aan deze vorm meedoen. Het effect is wel groter als deelnemers, bijvoorbeeld door een cursus, al enige theoretische ondergrond hebben.

Schrijven met een stok achter de deur
Schrijven met een stok achter de deur is een vorm van schriftelijke begeleiding voor mensen die een extra zetje nodig hebben. Het lesmateriaal en de oefeningen willen de deelnemer inzicht geven in het schrijfproces en leren omgaan met blokkades of vluchtgedrag. Er is aandacht voor de schrijffasen zoals beginnen met schrijven, doorschrijven en goed afronden. Deze vorm heeft het meeste effect voor mensen die al enige schrijfervaring hebben. Zij weten immers waar ze in de praktijk tegenaan lopen.

Hieronder kun je folders en inschrijfformulieren downloaden. Heb je nog vragen, mail gerust.

Creatief schrijven 1, folder
Creatief schrijven 1, inschrijfformulier

Creatief schrijven 2, folder
Creatief schrijven 2, inschrijfformulier

Kinderverhalen schrijven 1, folder
Kinderverhalen schrijven 1, inschrijfformulier

Kinderverhalen schrijven 2, folder
Kinderverhalen schrijven 2, inschrijfformulier

Reisverhalen schrijven, folder
Reisverhalen schrijven, inschrijfformulier

Columns en weblogs schrijven, folder
Columns en weblogs schrijven, inschrijfformulier

Schrijven met losse handen, folder
Schrijven met losse handen, inschrijfformulier

Schrijven met een stok achter de deur, folder
Schrijven met een stok achter de deur, inschrijfformulier